Halvårsresultat i Sparekassen på ca. 6,6 mio. kr.

Sparekassen opnåede et positivt resultat på ca. 6,6 mio. kr. før skat, mod et overskud på 1,1 mio. kr. i 2016. Vi må betegne dette som tilfredsstillende.

De positive ændringer der er sket for specielt landbruget, med bl.a. bedre afregningspriser har bevirket lavere nedskrivninger. Nedskrivningerne er faldet fra 9,2 mio. kr. i 2016 til at udgøre 5,0 mio. kr. pr. 30. juni 2017.

Det samlede beløb vi har reserveret som nedskrivninger på vore kunder er p.t. 43 mio. kr. pr. 30. juni 2017.

Omkostningerne er steget en smule, og kan tilskrives øgede lønomkostninger samt øgede omkostninger til vor IT-central.

Det strømmer stadig til med kunder, således har 489 nye kunder fundet vej til Sparekassen i første halvår.

Balancen er nu på 1.440 mio. kr, en stigning på ca. 67 mio. kr. i forhold til 31.12.2016.

Indlån i Sparekassen er øget med 57 mio. kr. siden 31.12.2016 til at udgøre 1.109 mio. kr., medens udlån er øget marginalt med 6 mio. kr. fra 31.1.2016 til 700 mio. kr.

Sparekassens garantkapital er i 1. halvår 2017 vokset med 795 t.kr. til nu 52,757 mio. kr.

Det er dejligt at se den store opbakning til Sparekassen.

Sparekassens kapitalprocent er opgjort til 19,8 %.

Sparekassen har en meget fin likviditet. Pr. 30. juni 2017 således en overdækning i forhold til vedtagne regler på 795%.

Forventninger til hele året vil være et resultat før nedskrivninger og kursregulering på ca. 22,2 mio. kr.

Læs mere her