Renteændring pr. 1. november 2017 på indlån

Der gennemføres med virkning fra 1. november 2017 en nedsættelse af indlånssatserne med op til 0,05 % på

G-Konto fra 0,15 % til 0,10 %

GULDGARANTkonto

fra 0,25 % til 0,20 % (indestående op til 1,5 mio. kr.)

fra 0,15 % til 0,10 % (indestående over 1,5 mio. kr.)

Bonusopsparing fra 0,15 % til 0,10 % (fsva. indestående over 1,5 mio. kr.)

Satsen på Bonusopsparing er indtil videre 0,10 % uanset indestående.

Se oversigt over indlånssatser pr. 1. november 2017 her.

Renteændringen gennemføres af forretningsmæssige årsager og sker under henvisning til gældende forretningsbetingelser.

Endvidere justeres enkelte priser på overførsler til/fra udlandet med virkning fra 1. januar 2018 – Se ny prisliste her.