Årsregnskab 2019

Sparekassen har valgt at offentliggøre regnskabet for 2019 nu, selvom regnskabet endnu ikke er godkendt på repræsentantskabsmøde. Dette møde hvor der plejer at deltage omkring 90 personer vil vi afholde så snart, det er praktisk muligt.

Sparekassen Bredebros regnskab for 2019 viser et overskud på 15,054 millioner kroner før skat mod 0,961 mio. kr. i 2018. Efter skat er resultat 13,68 millioner kroner.

Det betragter vi som tilfredsstillende.

Balancen er steget til 1.645.344 mio. kr. mod 1.574.455 mio. kr. i 2018.

Sparekassens kapitalprocent er steget til 21,9 mod 19,3 i 2018.

Vi har i 2019 budt 839 nye kunder velkommen. Størstedelen er fra vores lokalområde. Det er en rigtig god udvikling, der viser kunderne bakker op om og ønsker det lokale nærvær. Det er blandt andet derfor, at vi pr. 1. december 2019 har åbnet en ny afdeling i Toftlund.

Vores garantkapital er steget fra 58,602 mio. kr. til 62,885 mio. kr., en stigning på 4,657 mio. kr.  Sparekassen har pr. 31. december 2019 4.657. Det er en meget tilfredsstillende og god udvikling.

Læs mere i regnskabet her