Årsregnskab 2020

Sparekassen opnåede i 2020 et resultat på 5.039 t.kr.

Resultatet er tilfredsstillende, set i lyset af, at kursreguleringer og nedskrivninger relateret til corona-situationen udgør 7.141 t.kr.

Der har været et højt aktivitetsniveau i Sparekassen hele året, selvom afdelingerne  i perioder har været lukket. Det er især på bolig- og investeringsområderne. Det afspejler sig i, at netto rente- og gebyrindtægter er steget med 2.235 t.kr.

Sparekassen har i årets løb fået 1.020 ny kunder, mange i den nye afdeling i Toftlund.

Garantkapitalen er i 2020 vokset med 5.355 t.kr. Den samlede egenkapital er nu på 243.643 t.kr.

Detaljeret regnskab kan læses her.