Ændring til Prisbogen

Ændring pr. 30.6.24:

Vi sænker renteintervallet på bolig udlån (boliglån, boligkredit, byggekredit og andelsboliglån)

Renteinterval på disse kontoformer ændres fra 6,75%–18,00% til 4,25%–15,50%.

Betaler du mere end 15,50% på disse kontoformer, vil du automatisk få renten sat ned til 15,50%.

Ændring pr. 1.9.24:

Kurtage/afregningsprovision realkredit ændres til 0,15% af kursværdien, dog minimum kr. 175.

Se Prisbogen her.