Gebyr på Mastercard Guld og Platin justeres pr. 1. marts 2018

Det årlige kortgebyr justeres pr. 1. marts 2018 til:

Mastercard Guld:      kr. 1.100,00

Mastercard Platin:     kr. 2.000,00

Prisstigningen skyldes alene at priserne på de tilknyttede forsikringsdækninger er steget.