Halvårsregnskab i Sparekassen Bredebro

Sparekassen Bredebro opnåede i 1. halvår 2021 et overskud før skat på 7.097 t.kr. mod et overskud på 1.322 t.kr. i 1. halvår 2020.

Resultatet anses for tilfredsstillende, særligt set i lyset af at kursregulering og nedskrivninger fra Covid-19 krisen.

Læs mere i halvårsrapporten her.