Invitation til reception

Da Mona Hansen har været ansat her i 40 år, vil vi gerne invitere til en uformel reception

fredag den 20. april 2018 fra kl. 14.00 – 16.00

i Sparekassens lokaler på Storegade 25 i Bredebro.

Her vil det glæde os at se kunder, familie og venner.

Med venlig hilsen

John Kristensen

Sparekassedirektør