Kontantforbud for virksomheder sættes ned til 20.000 kr.

Fra den 1. juli 2021 trådte der en ændring til hvidvaskloven i kraft, der gør det sværere for erhvervsdrivende at modtage kontanter som betaling for salg af varer, tjenesteydelser og fast ejendom. Det såkaldte kontantforbud – grænsen for, hvor mange penge virksomheden må modtage som kontant betaling – bliver sat ned fra 50.000 kr. til 20.000 kr.

Det betyder, at virksomheder herefter højst må modtage 19.999 kr. i kontant betaling (altså fysiske penge) for en handel. Det gælder, uanset om betalingen sker på én gang eller over flere betalinger, og om betalingen sker inden eller uden for Danmarks grænser.

Hvem gælder kontantforbuddet for?
Kontantforbuddet gælder stort set alle virksomheder. Der er dog enkelte undtagelser f.eks. revisorer, ejendomsmæglere og advokater, der er underlagt hvidvasklovgivningens indberetningsregler.

Kontantforbuddet gælder ikke for private personer.

Hvorfor bliver det nu endnu sværere for virksomheder at modtage kontanter?
Det er Folketinget, der har besluttet at stramme reglerne for kontante betalinger. Der sker for yderligere at begrænse risikoen for hvidvask og finansiering af terrorisme.

Vær opmærksom på, at bøden for at overtræde kontantforbuddet er 25 % af overtrædelsen af forbuddet – og minimum 10.000 kr.