Netbankforsikring for Erhverv og Foreninger er forbedret

Har du en Erhvervs- eller Foreningsnetbank hos os, er du automatisk omfattet af vores Netbankforsikring.

Dækningen er pr. 1. januar 2019 forbedret væsentligt.

Selvrisikoen er fjernet helt, så forsikringen dækker fra 0 kr. mod tidligere en selvrisiko op 6.500 kr. pr. forsikringssag.

Konti i andre europæiske pengeinstitutter vil også være omfattet, mod tidligere kun konti i Danmark, Grønland og Færøerne,

Ud over disse meget håndfaste ændringer er der foretaget der en generel opdatering af betingelsernes ordlyd.

Sikkerhedsforholdsreglerne er kraftigt forenklet og nu formuleret på en måde, så det er lettere at vide, hvad der skal leves op til.

Vil du læse nærmere, så kan policen ses her:

Netbankforsikring