Depot/værdipapirer


Gældende fra 1. januar 2018

DEPOT / HANDEL MED VÆRDIPAPIRER
Administrationsgebyr for ej VP effekter i Depot
Pålydende < 500.0000,200%
Herefter: >500.0000,125%
Minimumsgebyr100,- kr.
Diverse effekter (sparekassebøger, livspolicer m.v.)20,- kr.
Præmieobligationer pr. stk.4,- kr.
Gebyr pantebrevsopkrævning pr. stk.25,- kr.
VP
Kontogebyr50,- kr.
VP bevægelse20,- kr.
Fondskodegebyr pr. fondskode20,- kr.
Rekvireret udskrift 20,- kr.
VP ændringsmeddelelse § 1015,- kr.
VP meddelelse af renter, udbytte m.v15,- kr.
Limiteringsgebyr175,- kr.
Kurtage for fondshandel:
Notagebyr20,- kr.

Handler via rådgiver:
Obligationshandel – kurtage, DK:For kursværdi under kr. 3.000.000 betales 0,15 % i kurtage, dog min. kr. 175 og maks. kr. 3.000.
For kursværdi over kr. 3.000.000 betales der 0,10 % i kurtage
Fysiske obligationer, DK:
Kurtage 0,25 %, dog min. kr. 175.
Udenlandske obligationer – kurtage:
For kursværdi under kr. 3.000.000 betales der 0,25 % i kurtage, dog min. kr. 400 og maks. kr. 3.750.
For kursværdi over kr. 3.000.000 betales der 0,125 % i kurtage
Aktier og investeringsforeninger i DK, Norge, Sverige, FinlandFor handler under kr. 100.000 betales 0,75 % i kurtage, dog min. kr. 175 og maks. kr. 500.
For handler over kr. 100.000 betales 0,50 % i kurtage.
Unoterede aktier og investeringsforeninger, DK:Kurtage 1 %, dog min. kr. 175.
Aktier noteret på Dansk OTC:
Kurtage 1,00 %, dog min. kr. 500.
Udenlandske aktier - Øvrige lande:
For handler under kr. 100.000 betales 1,00 % i kurtage, dog min. kr. 400 og maks. kr. 750.
Forhandler over kr. 100.000 betales 0,75 % i kurtage.
(også tegning/indløsning)
Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger:
Kurtage 1,00 %, dog min. kr. 500.

Fondshandel – handel via Netbank:
Obligationshandel – kurtage, DK:
0,10 % af kursværdi, min. kr. 50.
Aktiehandel – kurtage, incl. investeringsforeninger i DK, Norge, Sverige, Finland0,15 % af kursværdi, min. kr. 29.
Udenlandske aktier – kurtage, øvrige udland:0,60 % af kursværdi, min kr. 150.

Aktier noteret på Dansk OTC:
Kurtage 1 %, dog min. kr. 500.

Unoterede aktier og investeringsforeninger, DK:
Kurtage 1 %, min. kr.175.

Unoterede udenlandske aktier og investeringsforeninger:
Kurtage 1 %, min. kr. 500.