Gebyrer


Gældende fra 14. februar 2019

GEBYRER 
Konto: (kontoføringsgebyrer)
Lønkontogratis
Budgetkonto gratis
Budgetkonto - inkl. én årlig budgetrevision500,- kr.
Ændring med skemaudskrivning50,- kr.
Øvrige kontoformergratis
Kontoudskrifter
Årsudskriftgratis
Udskrift hver kvartal ved fuld sidegratis
Fast aftale25,- kr.
Ekstra (stk.) 25,- kr.
Kopi af ældre udskrifter25,- kr.
Udbetaling
Hævning i kassengratis
Hævning i egen automat inden for åbningstidengratis
Hævning i egen automat uden for åbningstidengratis
Hævning i fremmed automat (Dankort / Visa/Dankort)
Hverdage 08.00-18.00, lørdag-søndag 08.00-14.001,- kr.
Hverdage 18.00-08.00, lørdag-søndag 14.00-08.002,- kr.
Overførsler (pris pr. stk.)
Overførsel mellem egne konti - manuel betjening10,- kr.
Overførsel til anden kunde i Sparekassen (ikke-kunder 50,- kr.)40,- kr.
Overførsel til andre pengeinstitutter (ikke-kunder 50,- kr.)40,- kr.
Kontant indbetaling til konto i andet pengeinstitut50,- kr.
Automatisk overførsel til eget PI uden advisgratis
Automatisk overførsel til andet PI uden advis6,- kr.
Automatisk overførsel til eget og andet PI med advis20,- kr.
Overførsel til udlandet (Vi henviser til særskilt side om udland)

Overførsel via Netbank
Almindelige overførslergratis
Sammedags overførsler1,- kr.
Straksbetalinger 2,- kr.
Kvittering for overførsel25,- kr.
Selvbetjening
Netbank (privat)
Erhverv
Foreninger
gratis
240,- kr. 1/4 årligt
120,- kr. 1/4 årligt
Brug af mønttæller (kun for kunder og til indsættelse på konto)
Beløb op til 3.000,- kr.gratis
Beløb over 3.000,- kr.1 %
Kort
Hævekortgratis
Dankort gratis
Kort med individuelt design 75,- kr.
MasterCard Debet (årligt)150,- kr.
Visa/Dankort (årligt)150,- kr.
Hastebestilling af kort 200,- kr.
MasterCard Kredit klik for prisliste klik for prisliste
MasterCard, hævning i pengeautomat i Danmark og udlandet2% minimum kr. 50,-
MasterCard Debit, hævning i pengeautomat i Danmark6,- kr.
MasterCard Debit, hævning i pengeautomat i udlandet1% minimum kr. 30,-
MasterCard Debit, hævning i egen pengeautomatgratis
Visa- / Dankort, hævning i pengeautomat i udlandet1% minimum kr. 30,-
Indbetalingskort / Betalingsservice (pris pr. stk.)
Indbetalingskort ved betaling i kassen (kunder)40,- kr.
Indbetalingskort ved betaling i kassen (ikke kunder)50,- kr.
Kuvertbetaling (kuvert skal frankeres før indsendelse. Vær opmærksom på lang forsendelsestid hos Posten, så send i god tid)
- Abonnementgratis
- Pr. betaling10,- kr.
Netbank (Giro- og FI-kort)gratis
Betalingsservice (automatisk via BS)gratis
Flytning fra andet pengeinstitut
Indlånskontigratis
Særlige indlånskonti (kontantkonti)gratis
Udlånskontigratis
Flytning til andet pengeinstitut
Indlån (Særlige Indlån 750,- kr. /Øvrige Indlån 150,- kr.pr. stk.) transaktionskonti = gratisgratis
Depot (samt kr. 150,- pr. fondskode)750,- kr.
Opgørelse af depot, når papirer sælges ved flytning (hertil kommer normale omkostninger ved salg)200,- kr.
Udlånskonti (pr. konto)150,- kr.
Valuta - kasse/automat
Køb & salg af kontant valuta (pr. eksp.) -ikke kunder75,- kr.
For sølv & guldgaranter gratis - øvrige helkunder30,- kr.
Husk at bestille valuta i god tid inden rejsen.

Print

Se GEBYROVERSIGT her