Gebyrer


Gældende fra 13. februar 2018

GEBYRER  
Konto: (kontoføringsgebyrer)
Lønkonto gratis
Budgetkonto gratis
Budgetkonto - inkl. én årlig budgetrevision 500,- kr.
Ændring med skemaudskrivning 50,- kr.
Øvrige kontoformer gratis
Kontoudskrifter
Årsudskrift gratis
Udskrift hver kvartal ved fuld side gratis
Fast aftale 25,- kr.
Ekstra (stk.) 25,- kr.
Kopi af ældre udskrifter 25,- kr.
Udbetaling
Hævning i kassen gratis
Hævning i egen automat inden for åbningstiden gratis
Hævning i egen automat uden for åbningstiden gratis
Hævning i fremmed automat (Dankort / Visa/Dankort)
Hverdage 08.00-18.00, lørdag-søndag 08.00-14.00 1,- kr.
Hverdage 18.00-08.00, lørdag-søndag 14.00-08.00 2,- kr.
Overførsler (pris pr. stk.)
Overførsel mellem egne konti gratis
Overførsel til anden kunde i Sparekassen (ikke-kunder 50,- kr.) 40,- kr.
Overførsel til andre pengeinstitutter (ikke-kunder 50,- kr.) 40,- kr.
Kontant indbetaling til konto i andet pengeinstitut 50,- kr.
Automatisk overførsel til eget PI uden advis gratis
Automatisk overførsel til andet PI uden advis 6,- kr.
Automatisk overførsel til eget og andet PI med advis 20,- kr.
Overførsel til udlandet (Vi henviser til særskilt side om udland)

Overførsel via Netbank
Almindelige overførsler gratis
Sammedags overførsler 1,- kr.
Straksbetalinger 2,- kr.
Kvittering for overførsel 25,- kr.
Selvbetjening
Netbank (privat)
Erhverv
Foreninger
gratis
240,- kr. 1/4 årligt
120,- kr. 1/4 årligt
Brug af mønttæller (kun for kunder og til indsættelse på konto)
Beløb op til 3.000,- kr. gratis
Beløb over 3.000,- kr. 1 %
Kort
Hævekort gratis
Dankort gratis
Kort med individuelt design 75,- kr.
MasterCard Debet (årligt) 150,- kr.
Visa/Dankort (årligt) 150,- kr.
Hastebestilling af kort 200,- kr.
MasterCard klik for prisliste klik for prisliste
MasterCard, hævning i pengeautomat i Danmark og udlandet 2% minimum kr. 50,-
MasterCard Debit, hævning i pengeautomat i Danmark 6,- kr.
MasterCard Debit, hævning i pengeautomat i udlandet 1% minimum kr. 30,-
MasterCard Debit, hævning i egen pengeautomat gratis
Visa- / Dankort, hævning i pengeautomat i udlandet 1% minimum kr. 30,-
Indbetalingskort / Betalingsservice (pris pr. stk.)
Indbetalingskort ved betaling i kassen (kunder) 40,- kr.
Indbetalingskort ved betaling i kassen (ikke kunder) 50,- kr.
Kuvertbetaling (kuvert skal frankeres før indsendelse. Vær opmærksom på lang forsendelsestid hos Posten, så send i god tid)
- Abonnement gratis
- Pr. betaling 10,- kr.
Netbank (Giro- og FI-kort) gratis
Betalingsservice (automatisk via BS) gratis
Flytning fra andet pengeinstitut
Indlånskonti gratis
Særlige indlånskonti (kontantkonti) gratis
Udlånskonti gratis
Flytning til andet pengeinstitut
Indlånskonti (Særlige Indlån 750,- kr. /Indlån med opsigelse 150,- kr. pr. stk.) gratis
Depot (samt kr. 150,- pr. fondskode) 750,- kr.
Opgørelse af depot, når papirer sælges ved flytning (hertil kommer normale omkostninger ved salg) 200,- kr.
Udlånskonti (pr. konto) 150,- kr.
Valuta
Køb & salg af kontant valuta (pr. eksp.) 75,- kr.
For garanter gratis - øvrige helkunder 30,- kr.
Husk at bestille valuta i god tid inden rejsen.