Regnskab pr. 30. juni 2022

Regnskabet viser en tilfredsstillende basisindtjening på 10.023 t.kr. mod 10.691 t.kr. i 1. halvår 2021, et fald på 6%.
Et acceptabelt resultat før skat i 1. halvår 2022 med overskud på 1.072 t.kr. mod et overskud på 7.097 t.kr. i 1. halvår 2021.

Det realiserede resultatet må samlet set betegnes som acceptabelt markedsforholdene taget i betragtning.

Resultatet er ikke på niveau med de udmeldte forventninger som følge af store kursreguleringer.

Resultatet er påvirket positivt af stabilt niveau af basisindtjeningen, herunder at gebyr- og provisionsindtægter har udviklet sig gunstigt i forhold til 1. halvår 2021.

Læs mere her.