Rente- og gebyrændring pr. 1.2.20

 

Sparekassen Bredebro ændrer pr. 1. februar 2020 rentesatserne på indlån generelt.

Børneopsparing: Ny rentesats 0,25 % pr. år.

Erhverv:

Negativ rentesats 0,75 % pr. år.

Privatkunder:

Opsparing/Pensionsopsparing/Daglig økonomi: Negativ rentesats 0,75% pr. år, dog friholdes beløb på op til 50.000 kr.

For kunder med Nem-Konto kan vælges én konto, der er friholdt op til 750.000 kr., dog ikke pensionsopsparing.

Garanter:

Ud over ovennævnte vilkår friholdes følgende beløb for negativ rente;

G-konto op til 50.000 kr.

Guldgarantkonto op til 250.000 kr.

Negativ indlånsrente vil blive tilskrevet ¼-årligt.

Her kan du læse detaljeret om hvilken betydning ændringen kan have for dig:

Information om negative indlånsrenter

Øvrige priser og gebyrer:

Prisbogen er justeret på udvalgte områder.

Du kan se den nye Prisbog, der er gældende fra 1. februar 2020 her:

prisbog

Prisændringen på administrationsgebyret til Lokal Puljeinvest er dog først gældende fra 1. april 2020.

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen.

Ændringerne sker af markeds- og indtjeningsmæssige årsager, og skal blandt andet ses i lyset af de fortsat negative rentesatser hos Nationalbanken, som efter al forventning vil fortsætte.