Rente- og gebyrændringer pr. 1. januar 2021

De negative indlånsrenter varer ved. Det medfører, at vi som meddelt i pressen den 30. november 2020 justerer grænsen for, hvor mange penge du kan have stående, inden du betaler negativ rente på dit indlån. Samtidig ændres renten fra -0,60% til -0,75% på alle indlånsprodukter.

Er du privatkunde og har NemKonto i Sparekassen så beregnes den negative indlånsrente ud fra en sumløsning. Altså en løsning hvor indeståendet på dine privatkonti lægges sammen til én sum.
Sumløsningen betyder at:
– indestående op til kr. 100.000 forrentes med 0,00% p.a.
– indestående over kr. 100.000 forrentes med -0,75% p.a.

G-konto og Guldgarant-konto har indtil 31. december 2020 sin egen sumgrænse. Begge kontoformer indgår fra 1. januar 2021 i sumløsningen på indestående op til kr. 100.000.

Har du ikke NemKonto i Sparekassen beregnes den negative indlånsrente fra kr. 0.

Ændringerne sker af markeds- og indtjeningsmæssige årsager, og skal blandt andet ses i lyset af de fortsat negative rentesatser hos Nationalbanken, som efter al forventning vil fortsætte.