Rente- og gebyrændringer pr. 1. september 2020

Med virkning fra 1. september 2020 ændrer vi beløbsgrænserne for, hvornår du som kunde i Sparekassen Bredebro får tilskrevet negativ rente på dit kontante indestående. De nye vilkår er beskrevet herunder.

Erhverv:

Negativ rentesats 0,60% pr. år.

Privatkunder:

Negativ rentesats 0,60%.

Kunder med NemKonto betaler ikke negativ rente af de første kr. 200.000,-.

Kunder uden NemKonto betaler negativ rente af alt indestående.

Garanter:

Sparekassens garanter friholdes yderligere for negativ rente:

Garanter mellem kr. 5.000,- og kr. 19.000,-                  kr.   50.000,-

Garanter på kr. 20.000,- og derover                              kr. 150.000,-

Pensionskonti der overstiger kr. 50.000,-:

Renten på pensionskonti vil fra 1. september være -0,60% for indestående over kr. 50.000,-.

Konti der er fritaget for negativ rente:

Børneopsparing, indekskonto, boligopsparing, etableringskonto, iværksætterkonto og konjunkturudligningskonto.

Øvrige priser og gebyrer:

Udlånsrentesatserne for både privat- og erhvervskunder hæves med op til 0,5%.

Vi foretager en række gebyrændringer fra 1. september 2020.

Prisbog gældende fra 01.09.2020

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen.

Ændringerne sker af markeds- og indtjeningsmæssige årsager, og skal blandt andet ses i lyset af de fortsat negative rentesatser hos Nationalbanken, som efter al forventning vil fortsætte.