Rente- og produktændring:

Indlånsrentesatser på Særlige Indlånsformer, Bonusopsparing, Start-Up og Bedsteforældrekonti nedsættes til 0 %. På børneopsparingskonti bibeholdes nuværende rente på 0,7% p.a.

Ændringen gennemføres med virkning fra 1. januar 2019.

Garantfordele:

Pr. 1. februar 2019 tilpasser vi vores garantfordele. Der indføres nye fordele, men også ændrede grænser for forrentning af indskud på tilhørende opsparingskonto, samt vilkår for gebyrfri veksling af valuta.

Du er også – som altid – velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen.

Ændringerne gennemføres af forretningsmæssige årsager og sker under henvisning til gældende forretningsbetingelser.

Se alle garantfordelene her: