Repræsentantskabsmøde den 27. august 2020

På repræsentantskabsmødet den 27. august 2020 blev der orienteret om halvårsregnskabet for 2020.

Halvårsregnskabet viser et resultat på 1.322 t.kr. før skat. Se selve regnskabet og beretning her.

Der var valg til bestyrelsen, hvor Gert Christiansen og Aksel Lund var på valg.

Aksel Lund genopstillede ikke. Gert Christiansen blev genvalgt og Niels Johannesen blev valgt ind som nyt bestyrelsesmedlem.

Ved samme lejlighed tiltræder erhvervsrådgiver Ulla Arnum som medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem.

Søren Degn Clausen udtræder af bestyrelsen efter reglerne på grund af alder.