Repræsentantskabsmødet 30. marts 2023

Årets repræsentantskabsmøde blev afholdt i Skærbækcentret.

Her blev regnskabet for 2022 godkendt, herunder garantrente for 2022 på 2,25%. Renten tilskrives pr. 31.3.23.

For 2023 tilstræbes en rente på 2,75%.

På valg til bestyrelsen var Niels C. Høyer, der blev genvalgt.