Resultat i Sparekassen på t.kr. 10.588 for 2021

Sparekassen Bredebro opnåede i 2021 et resultat før skat på 10.588 t.kr. mod et resultat før skat på 5.039 t.kr. i 2020. En stigning på 5.549 t.kr. svarende til en vækst på 110%.

Kapitalprocenten er øget med 6,3%-point fra 22,4% i 2020 til 28,7% i 2021

Egenkapital og efterstillede kapitalindskud er forøget fra 243.643 t.kr. i 2020 til 253.682 t.kr. i 2021.

Garantkapitalen er i perioden forøget med netto 3.900 t.kr., hvilket er meget tilfredsstillende. Garantkapitalen udgør herefter 72.140 t.kr. Sparekassen har ultimo 2021 5.024 garanter mod 4.694 garanter ultimo 2020.

Læs mere på regnskabssiden, eller se hele regnskabet her.