Sparekassen Bredebro – Regnskab 2022

Læs Sparekassens regnskab for 2022 her.

Sparekassen opnåede i 2022 et resultat på 4,6 mio. kr.

Kursreguleringer er negative med 14 mio. kr. Dette skyldes tab på obligationsbeholdningen.

Basisindtjeningen er steget med 4,9 mio. kr. og udgør 21,4 mio. kr. mod 10,6 mio. kr. i 2021.

Egenkapitalen udgør 267,1 mio. kr., en stigning på 13,4 mio. kr.

Sparekassen opnåede i 2022 en milepæl i Sparekassens historie, idet vi vi 3. oktober 2022 overtog afdelingerne i Løgumkloster og Tinglev fra Vestjysk Bank.

Vi har her ca. fået 6.000 nye kunder og 10 nye medarbejdere med i folden.

Du kan læse mere om regnskab på siderne regnskab og information.