Valg til Sparekassens repræsentantskab

I oktober skal der vælges et nyt repræsentantskab for Sparekassen Bredebro – se her, hvem der kan stille op.

Repræsentantskabet vælges for perioden 1. januar 2021 til 31. december 2024.

I august måned 2020 er det muligt at komme med kandidatforslag til repræsentantskabsvalget i Sparekassen.

Du kan få indflydelse ved at stille op som kandidat. Du kan også foreslå en anden person som kandidat. Her skal du dog aftale det med kandidaten forinden.

For at kunne stille op, skal man være myndig, være personlig garant i Sparekassen senest den 1. august 2020, og man må ikke være fyldt 72 år på denne dato. Man må ikke arbejde i en konkurrerende finansiel virksomhed.

Vil du stille op, er der nedenfor en blanket, du skal udfylde og aflevere i Sparekassen inden 31. august 2020. Når du afleverer blanketten i en af vore afdelinger, vil vi gerne ved samme lejlighed tage et foto af dig. Dette skal bruges til opstillingslisten, hvor Sparekassens garanter senere kan stemme på.

Kommer der mellem 45 og 60 forslag til kandidater, vil der være fredsvalg. Kommer der flere vil valget blive foretaget elektronisk i oktober måned, hvor vi i september måned 2020 sender udførlig information ud pr. brev, hvordan valghandlingen vil blive gennemført.

Formular – opstilling til repræsentantskabsvalg 2020