Varsling af forhøjelse af kortgrænser på VISA-dankortet

Vi forhøjer grænserne for brug af VISA-dankortet.

De nye grænser er;
25.000 kr. pr. løbende 14 dage og
3.000 kr. kontanthævning pr. dag.

Ændringen træder i kraft pr. 1. maj 2023.