Varsling af renteændring

Sparekassen Bredebro ændrer rentesatserne pr. 1. januar 2023:

Rentesatser på udlån og kreditter hæves med op til 0,75% p.a.

Rentesats på prioritetslån og prioritetskreditter hæves med 1,50 %. Tidligere varsel om rentestigning på disse konti pr. 15. februar 2023 på 0,50% og pr. 28. marts 2023 på 0,75% annulleres samtidig.

Rentesats på indlån hæves på udvalgte områder med op til 0,25%.

Nye rentesatser er:

Guldgarantkonto:
Indestående mellem 0-249.999 kr. 0,25%
Indestående mellem 250.000 – 499.999 kr. 0,65%
Indestående over 500.000 kr. 0,15%.

G-Konto: 0,25%
Opsparing: 0,15%
Børneopsparing: 0,65%
Ungkonto: 0,25%

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen.

Ændringerne sker af markeds- og indtjeningsmæssige årsager, samt på baggrund af Nationalbankens seneste renteforhøjelser.