Varsling af renteændring

Sparekassen Bredebro ændrer rentesatserne pr. 28. oktober 2022:

Rentesatser på udlån og kreditter hæves generelt med 0,75% p.a.

Erhvervsindlån hæves med op til 0,50%. Der betales herefter ikke længere negativ indlånsrente.

Guldgarantkonto hæves med op til 0,45%.

Ny rentesats på Guldgarantkonto er således:

Indestående mellem 0-249.999 kr. 0,15%

Indestående mellem 250.000 – 499.999 kr. 0,45%

Indestående over 500.000 kr. 0,00%

Pr. 28. marts 2023 ændres følgende rentesatser:

Prioritetslån og Prioritetskredit hæves med 0,75%

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen.

Ændringerne sker af markeds- og indtjeningsmæssige årsager, samt på baggrund af Nationalbankens seneste renteforhøjelser.