Varsling af renteændring

Sparekassen Bredebro ændrer rentesatserne:

Rentesatser på udlån og kreditter hæves pr. 1. maj 2023 med op til 0,75% p.a.

Rentesats på indlån hæves pr. 1. april 2023 på udvalgte områder med op til 1,10%.

Nye rentesatser er:

Guldgarantkonto:
Indestående mellem 0-249.999 kr. 0,50%
Indestående mellem 250.000 – 499.999 kr. 1,00%
Indestående over 500.000 kr. 1,25%.

Opsparing: 0,25%
Børneopsparing/Gavekonto: 0,75%
Ungkonto: 0,50%

Øvrige kontoformer forbliver uforandrede.

Du er altid velkommen til at kontakte din rådgiver i Sparekassen.

Ændringerne på baggrund af Nationalbankens senere renteforhøjelser.