Vi ændrer vores rentesatser.

Som følge af den seneste renteændring fra Danmarks Nationalbank ændrer Sparekassen Bredebro ind- og udlånsrenten for både privat- og erhvervskunder.

Fra og med 15. september 2022 skal privat- og foreningskunder ikke længere betale negative indlånsrenter. Fra denne dato er indlånsrenten 0,00%.

For erhvervskunder ændres indlånsrenten fra -1,00% til -0,50%, ligeledes gældende fra 15. september 2022.

Udlånsrenten for både private kunder og erhvervskunder bliver hævet med 0,50%. Ændringerne bliver gældende fra 15. september. Dog vil ændringerne for prioritetslån og prioritetskreditter blive gældende fra 15. februar 2023.

Ændringerne sker af markeds- og indtjeningsmæssige årsager.