Vi justerer enkelte gebyrer

Pr. 15. maj 2018 justerer og præciserer vi enkelte gebyrer.

Ændringerne gennemføres af forretningsmæssige årsager og sker under henvisning til gældende forretningsbetingelser.

Overførsel mellem egne konti ved telefonisk betjening: 10,- kr. pr. stk.

Manuelle regningsbetalinger – konto til konto: 40,- kr. pr. stk. Prisen gælder både for straksbetaling og ved fremtidig betaling.

Dødsbobehandling:

Proformaopgørelse (eksempelvis til skifteretten): 250,- kr.

Opgørelse af konto: 150,- kr. pr. stk.

Herudover betales Sparekassens normale gebyrer for andre ydelser (eksempelvis regningsbetalinger 40,- kr. pr. stk. / aflysning af underpant 1.000,- kr.)

Endvidere justeres der med virkning fra 13.2.18 på følgende områder:

Bestilling af kontantvaluta for Sparekassens garanter: Gebyrfrit for alle sorter Sparekassen tilbyder handel med.

Fremfinding af bilag: 50,- kr. pr. stk.

Ramme max. II – erhverv: 2.000,- kr.

Netbank erhverv: Ændringer til aftale (eksempelvis revisoradgang): 250,- kr.

Har du spørgsmål til ændringer, er du altid velkommen til at kontakte din afdeling af Sparekassen.