Forsikring

Nøglepersoner

Som erhvervsdrivende kan det være fornuftigt at sikre virksomheden, hvis der sker noget med ejeren, med en kompagnon eller en nøglemedarbejder. Hvis du vælger at tegne en livsforsikring for selvstændige erhvervsdrivende og virksomhedens nøglepersoner, har du mulighed for at fortsætte din virksomhed uden større økonomiske konsekvenser til følge.

Forsikringen anvendes til at indfri forsikringstagerens restgæld i pengeinstituttet. På den måde kan din virksomhed drives videre med mindre gæld, eller de efterladte kan lukke virksomheden uden større problemer. Hvis forsikringssummen er større end den eventuelle restgæld, udbetales det overskydende beløb til forsikringstageren (din virksomhed). Hvis den forsikrede og forsikringstageren er den samme person, udbetales det overskydende beløb til nærmeste pårørende - med mindre andet er aftalt.

Netbankforsikring

Hvorfor skal en virksomhed tegne en netbankforsikring? Som erhvervskunde er du ikke dækket ved netbanksindbrud, som private kunder er dækket. Mindre erhvervsvirksomheder har i stedet mulighed for at tegne en forsikring imod tab i forbindelse med netbanksindbrud.

Har du brug for en netbankforsikring?

Er du erhvervskunde, så har du som udgangspunkt brug for en Netbankforsikring.

Dette gælder også, selvom du kun har en mindre virksomhed eller måske driver en enkeltmandsvirksomhed.

  • Kunder, der har en netbankaftale på erhvervskundevilkår, hvor der er tale om en mindre virksomhed
  • Nye netbankkunder på erhvervskundevilkår, hvor der er tale om en mindre virksomhed

Sparekassen har tegnet en netbankforsikring som omfatter alle erhvervskunder i Sparekassen Bredebro - uden særskilt betaling.

Her kan du læse alt om Netbankforsikringen, se betingelser og udskrive policen


Download brochure