Serviceindhold (kvalitetsforbedrende services)

Sparekassens tilbud af kvalitetsforbedrende service stiger i takt med tredjepartsbetaling. Indholdet er en blanding af højere serviceniveau omkring:

 • Rådgivning
 • Produktudbud
 • Rapportering
 • Information og værktøjer

Serviceindholdet er en særlig ret for de investeringskunder der har Sparinvest og Bankinvest og visse Nykredit Invest produkter, og Sparekassen har taget udgangspunkt i services der er relateret til de homogene segmenters investeringsbehov.

 • Der tilbydes investeringsrådgivning om en bred vifte af detailkundeegnet investeringsprodukter
 • Der tilbydes adgang til en bred vifte af investeringsprodukter fra både uafhængige og ikke-uafhængige leverandører i alle prisniveauer
 • Der tilbydes løbende vurdering af den fortsatte egnethed og opdatering af risikoprofil
 • Der tilbydes løbende investeringsrådgivning på kundens anmodning og ved info om kunde egnede produkter
 • Der tilbydes løbende proaktiv investeringsrådgivning og opfølgning ved nye egnede produkter
 • Der tilbydes adgang til kunderådgivere der har udvidet kompetence inden for Sparinvest og Bankinvest produkter
 • Der tilbydes adgang (løbende, fast eller en gang) til særligt uddannede investeringsrådgivere
 • Der tilbydes adgang (løbende, fast eller en gang) til specialister inden for røde produkter (aktier og valuta)
 • Der tilbydes en udvidet ”kend din kunde” egnetheds- og hensigtsmæssighedstest, hvor flere formueelementer bliver inddraget

Alle de tilbudte services eller muligheder for adgang (alt efter proportionalitet) stilles til rådighed med henblik på at en eller flere investeringsservices giver kvalitet og er relevant for kundesegmentet.