Fordelskunde

At være Fordelskunde bestemmes ud fra det forretningsomfang, du har i Sparekassen – og forretningsomfanget måles kvartårligt.

Som varslet til alle kunder den 27. december 2021 har Sparekassen fra den 31.03.2022 indført kontogebyr for ikke-Fordelskunder.

Det betyder, at der fra 31. marts 2022 opkræves et månedligt kontogebyr på 50 kr. per kunder der ikke er Fordelskunder. Kontogebyret opkræves første gang 30.6.2022. Herefter opkræves kontogebyret hver måned forud.

Hvis du er Fordelskunde eller Ungdomskunde, vil du ikke blive opkrævet det månedlige kontogebyr.

Markedsmæssige forhold, øgede omkostninger til blandt andet overholdelse af regulatoriske krav og risikostyring er medvirkende til, at Sparekassen ser sig nødsaget til at opkræve kontogebyret.

Hvis du vil vide mere om hvad der skal til for at blive Fordelskunde, er du meget velkommen til at kontakte din rådgiver, eller klik på nedenstående link.

Fordelskunder – Se mere her.