Etableringskonto

 
Har du planer om at starte din egen virksomhed? Så kan du oprette en etableringskonto her i Sparekassen Bredebro. Det kan du gøre indtil udgangen af det år, du fylder 65 år.

Fakta om etableringskonti

 • Du kan sætte op til 60% af din nettolønindkomst ind på
  kontoen - dog kan du altid sætte min. 250.000 kr. ind
 • Der skal indskydes mindst 5.000 kr. årligt.
 • Indskuddene på en etableringskonto er fradragsberettigede
 • Fradraget foretages i den skattepligtige indkomst.
  Skatteværdien af fradraget udgør derfor ca. 33%
 • De opsparede midler kan fx anvendes til køb/dækning af:
  • Afskrivningsberettigede aktiver; fx maskiner, inventar, eller bygninger
  • Goodwill og andre immaterielle aktiver
  • At betale udgifter til advokat og revisor i forbindelse med etableringen
  • Overførsel af de nævnte aktiver fra privat i forbindelse med - og efter – etablering
  • Driftsomkostninger; herunder løn og husleje
  • Aktier/anparter for at etablere virksomhed i selskabsform

Sådan trækker du dine indskud fra i skat

Du trækker indskuddet fra ved at skrive beløbet på dit oplysningskort, din årsopgørelse eller på din udvidede selvangivelse. Hvis du ønsker detaljeret information om ovenstående, kan du læse mere herom på SKATs hjemmeside, eller kontakte en revisor.

Du er - som altid - velkommen til at høre mere hos din rådgiver her i Sparekassen. Vi hjælper dig gerne!