Foreningskonto

Med en foreningskonto er der orden i sagerne...

Foreningskontoen er uden opsigelse, og den administreres af en eller flere af foreningens medlemmer.

For at vi kan oprette en foreningskonto kræves det, at foreningen har et CVR-nummer. Ligeledes skal det klart kunne dokumenteres, hvem der er berettiget til at tegne foreningen.

Det er gratis at oprette en foreningskonto, når du bor i Sparekassens område (primært Tønder Kommune). For foreninger udenfor dette område koster oprettelsen 500,- kr.

Det koster ikke noget kontoføringsgebyr at have kontoen, men er der Netbank tilknyttet koster den 120,- kr. i kvartalet.

Ved skift af fuldmagtshaver beregnes der dog et gebyr på 250,- kr.

For øvrige priser henviser vi til Sparekassens Prisbog.

Lyder det som noget for dig og din forening? Så kontakt os.