Sådan forrenter vi garantkapitalen

Repræsentantskabet har vedtaget regler for, hvordan forrentningen af garantkapitalen sker. Sparekassen må ikke stille en bestemt rente på garantkapitalen i udsigt. Repræsentantskabet skal på det ordinære møde endeligt fastsætte renten for garantkapitalen for det foregående kalenderår. Det skal repræsentantskabet gøre med baggrund i Sparekassens politik for forrentningen af garantkapital samt årets overskud, frie reserver og Sparekassens øvrige økonomiske situation. Renten fastsættes ud fra en indstilling fra Sparekassens bestyrelse.

Repræsentantskabet har ikke mulighed for at fastsætte højere forrentning, end det bestyrelsen indstiller. Det betyder, at forrentningen først bliver besluttet og godkendt i marts måned året efter. Forrentningen bliver tilskrevet hurtigst muligt efter vedtagelsen og vil kunne forventes på kontoen den 1. april. Optjeningsperioden er 1. januar til 31. december. Den aktuelle politik for forrentning af garantkapital vil altid kunne ses her på vores hjemmeside.