Sikring af din livskvalitet

Tab af erhvervsevne

Har du tænkt over, hvordan din økonomi vil se ud, hvis der skulle ske dig noget? Ulykke og sygdom kan ramme os alle. I værste tilfælde kan det betyde, at du mister hele eller dele af din erhvervsevne og dermed hele eller dele af din indkomst. I de fleste familier skal der to indtægter til, for at livet kan fortsætte, som før man blev ramt af sygdom eller ulykke. Derfor er det klogt at sørge for at have en vis økonomisk sikkerhed. Hvor en almindelig ulykkesforsikring kun dækker ved ulykke og giver en sumudbetaling, så kan en invalideforsikring (tab af erhvervsevne forsikring) give dig en løbende indtægt. Det giver dig en god økonomisk sikkerhed.

Sundhedsforsikring

For de fleste af os kan det have stor betydning at blive behandlet hurtigt, hvis vi bliver syge. Med en sundhedsforsikring har du mulighed for at sikre dig hurtig behandling på privathospitaler. Dermed undgår du ventetider i det offentlige system, og du kan derfor hurtigt vende tilbage til dit normale liv.

Livsforsikring

Har du tænkt over, hvordan din families økonomi vil se ud, hvis du dør? Selvom det ikke er en rar tanke, er det dog nødvendigt at forholde sig til. For når du står midt i livet med familie og ikke mindst børn, har du et stort ansvar for fremtiden - ikke mindst økonomisk - og som de fleste andre, ønsker du sikkert at sikre din familie, hvis du selv går bort.

Tryghed er i høj grad at vide, at din familie er sikret økonomisk, hvis du selv går bort eller bliver ramt af en ulykke.

Kritisk sygdom

Har du tænkt over, hvordan din families økonomi vil se ud, hvis du fik en kritisk sygdom? Vores levevis er i dag en medvirkende årsag til sygdomme, der forringer vores livskvalitet. Hver tredje dansker vil i løbet af deres liv få konstateret en eller anden form for kræft, ca. 10.000 rammes af et slagtilfælde, og det skønnes, at over 20.000 mennesker hvert år får et hjertetilfælde. En del af disse mennesker vil overleve og få en eller anden form for medicinsk behandling.

Derfor er det vigtigt, at du ikke alene er forsikret ved dødsfald, men at du også er forsikret, hvis du rammes af en kritisk sygdom.