Indlån

RENTESATSER INDLÅN pr. 1. april 2023

Renten er variabel, når ikke andet er anført under kontoformen.

INDLÅNPålydende rente %Nominel rente %RenteterminBemærkninger
Privatkonto 0,0000 0,0000Kvartalsultimo
Budgetkonto 0,0000 0,0000Kvartalsultimo
Garantkapitalbevis (tilstræbes)2,75002,750001.041
Opsparing/Indlån høj rente
G-konto0,25000,2500Kvartalsultimo2
GULDGARANT-konto
0-249.999
250.000-499.999
500.000 eller mere

0,5000
1,0000
1,2500

0,5000
1,0000
1,2500

Kvartalsultimo

3
Opsparing0,25000,2500Kvartalsultimo
Børne- og Ungdomskonti
Børneopsparing0,75000,750031.12
Gavekonto0,75000,750031.12
Start-Up 0-17 år
Ungkonto
0,50000,0500kvartalsultimo
Aktiesparekonto0,00000,0000Kvartalsultimo
Pensionskonti 0,00000,0000Kvartalsultimo
Foreningskonto 0,00000,0000Kvartalsultimo
Basiskonto0,00000,0000Kvartalsultimo4
1. Garantkapitalbeviser købes i fold á 1.000 kr. Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens reserver. Forrentningen optjenes i kalenderåret,
men fastsættes først på efterfølgende repræsentantskabsmøde i marts måned. Vi henviser til detaljeret information på vores hjemmeside - se under
Garantkapitalbevis.
2. Speciel opsparingskonto - kun for Sølv-garanter.
Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort.
3. Speciel opsparingskonto - kun for GuldGaranter, der har indskud på Garantkapitalbeviset på mindst 20.000 kr. (se siden GULDGARANT-konto)
Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort.
4. Basiskontoen giver adgang til en betalingskonto med de mest basale betalingsfunktioner . Basiskontoen har et årligt kontogebyr på 180,- kr. der opkræves
årligt forud. Mastercard Debit kan tilknyttes. Kontanttransaktioner i kasse koster 25,- kr. pr. stk. De første 5 stk.  pr måned er dog indeholdt i det årlige gebyr.