Indlån

RENTESATSER INDLÅN pr. 1. maj 2021

Renten er variabel, når ikke andet er anført under kontoformen. Se i øvrigt vilkår under "Negativ rente".

INDLÅNPålydende rente %Nominel rente %RenteterminBemærkninger
Privatkonto (Lønkonto)0,0000 0,0000Kvartalsultimo
1
Budgetkonto 0,0000 0,0000Kvartalsultimo1
Garantkapitalbevis (tilstræbes)2,25002,250001.042
Opsparing/Indlån høj rente
G-konto0,00000,0000Kvartalsultimo1+3
GULDGARANT-konto

0,00000,0000Kvartalsultimo1+4
Opsparing0,00000,0000Kvartalsultimo1
Børne- og Ungdomskonti
Børneopsparing (helkunder + kunder i lokalområdet)0,25000,250031.12
Bedsteforældrekono0,00000,000031.12
Start-Up 0-17 år 0,0000 0,0000kvartalsultimo1
Ungkonto0,00000,0000Kvartalsultimo1
Pensionskonti 0,00000,0000Kvartalsultimo1
Foreningskonto 0,00000,0000Kvartalsultimo6
Basiskonto0,00000,0000Kvartalsultimo1+5
1. Der er negativ rente på indlån på 0,75% p.a. Kunder med NemKonto betaler ikke negativ renten af de første 100.000,- kr.
Kunder uden NemKonto betaler negativ rente af alt indestående.
Erhvervskonti betaler negativ rente på alt indestående fra 0 kr.
2. Garantkapitalbeviser købes i fold á 1.000 kr. Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens reserver. Forrentningen optjenes i kalenderåret,
men fastsættes først på efterfølgende repræsentantskabsmøde i marts måned. Vi henviser til detaljeret information på vores hjemmeside - se under
Garantkapitalbevis.
3. Speciel opsparingskonto - kun for Sølv-garanter. Der kan hæves på kontoen op til 12 gange pr. år. Øvrige hævninger koster 25,- kr. pr. gang.
Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort.
4. Speciel opsparingskonto - kun for GuldGaranter, der har indskud på Garantkapitalbeviset på mindst 20.000 kr. (se siden GULDGARANT-konto)
Der kan hæves på kontoen op til 12 gange pr. år. Øvrige hævninger koster 25,- kr. pr. gang.
Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort.
5. Basiskontoen giver adgang til en betalingskonto med de mest basale betalingsfunktioner . Basiskontoen har et årligt kontogebyr på 180,- kr. der opkræves
årligt forud. Mastercard Debit kan tilknyttes. Kontanttransaktioner i kasse koster 25,- kr. pr. stk. De første 5 stk.  pr måned er dog indeholdt i det årlige gebyr.
6. Renten på Foreningskonti er -0,75% for indestående over 50.000 kr. Dog betales for erhvervslignende foreninger fra 0 kr.