Indlån

RENTESATSER INDLÅN pr. 1. november 2023

Renten er variabel, når ikke andet er anført under kontoformen.

INDLÅNPålydende rente %Nominel rente %RenteterminBemærkninger
Privatkonto
0-50.000
50.001 eller mere

0,2500
0,0000
Knækrente
0,2500
0,0000

Kvartalsultimo
Budgetkonto 0,0000 0,0000Kvartalsultimo
Garantkapitalbevis (tilstræbes)2,75002,750001.041
Opsparing/Indlån høj rente
G-konto0,35000,3500Kvartalsultimo2
GULDGARANT-konto
0-249.999
250.000-499.999
500.000 eller mere

1,0000
1,3500
1,7500
Knækrente
1,0000
1,3500
1,7500

Kvartalsultimo

3
Opsparing0,35000,3500Kvartalsultimo
Børne- og Ungdomskonti
Børneopsparing
1,50001,5000Kvartalsultimo
Gavekonto
0-249.999
250.000-499.999
500.000 eller mere

0,5000
0,7500
1,5000
Knækrente
0,5000
0,7500
1,5000
31.12
Start-Up 0-17 år
Ungkonto
0-249.999
250.000-499.999
500.000 eller mere

0,5000
0,7500
1,5000
Knækrente
0,5000
0,7500
1,5000
kvartalsultimo
Aktiesparekonto0,00000,0000Kvartalsultimo
Pensionskonti
0-249.999
250.000-499.999
500.000 eller mere

0,5000
0,7500
1,5000
Knækrente
0,5000
0,7500
1,5000
Kvartalsultimo
Foreningskonto
0-100.000
100.001 eller mere

0,2500
0,0000
Knækrente
0,2500
0,0000
Kvartalsultimo
Basiskonto0,00000,0000Kvartalsultimo4
1. Garantkapitalbeviser købes i fold á 1.000 kr. Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens reserver. Forrentningen optjenes i kalenderåret,
men fastsættes først på efterfølgende repræsentantskabsmøde i marts måned. Vi henviser til detaljeret information på vores hjemmeside - se under
Garantkapitalbevis.
2. Speciel opsparingskonto
Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort.
3. Speciel opsparingskonto - kun for GuldGaranter, der har indskud på Garantkapitalbeviset på mindst 20.000 kr. (se siden GULDGARANT-konto)
Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort.
4. Basiskontoen giver adgang til en betalingskonto med de mest basale betalingsfunktioner . Basiskontoen har et årligt kontogebyr på 180,- kr. der opkræves
årligt forud. Mastercard Debit kan tilknyttes. Kontanttransaktioner i kasse koster 25,- kr. pr. stk. De første 5 stk.  pr måned er dog indeholdt i det årlige gebyr.