Indlån

RENTESATSER INDLÅN pr. 1. februar 2019

Renten er variabel, når ikke andet er anført under kontoformen.

INDLÅNPålydende rente %Nominel rente %RenteterminBemærkninger
Privatkonto (Lønkonto)0,0000 0,000031.12
Budgetkonto 0,0000 0,000031.12
Garantkapitalbevis (tilstræbes)3,00003,000001.041
Opsparing/Indlån høj rente
G-konto0,10000,100031.122
GULDGARANT-konto

0,20000,200031.123
Bonusopsparing0,00000,000031.12
Børne- og Ungdomskonti
Børneopsparing (helkunder + kunder i lokalområdet)0,70000,700031.12
Start-Up 0-17 år0,00000,000031.12
Bedsteforældrekonto 0,0000 0,000031.12
Ungkonto0,00000,000031.12
Pensionskonti 0,00000,000031.12
Foreningskonto 0,00000,000031.12
Basiskonto0,00000,000031.124

  1. Garantkapitalbeviser købes i fold á kr. 1.000. Max. beløb kr. 250.000. Garantkapital er ansvarlig kapital og indgår i Sparekassens reserver. Forrentningen optjenes i kalenderåret, men fastsættes først på efterfølgende repræsentantskabsmøde i marts måned. Sparekassens forrentningspolitik tilstræber, at renten fastsættes til 3%. Vi henviser til detaljeret information på vores hjemmeside - se under Garantkapitalbevis.
  1. Speciel opsparingskonto - kun for garanter. Der kan indsættes afhængig af størrelsen på indskud på Garantkapitalbeviset (se på siden G-konto). Der kan hæves på kontoen op til 12 gange pr. år. Øvrige hævninger koster kr. 25,- pr. gang. Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort. Indestående over den aftalte grænse forrentes ikke.
  1. Speciel opsparingskonto - kun for Guld-garanter, der har indskud på Garantkapitalbeviset på mindst 20.000 kr. (se på siden GULDGARANT-konto). Der kan hæves på kontoen op til 12 gange pr. år. Øvrige hævninger koster kr. 25,- pr. gang. Kontoen må ikke benyttes til automatiske betalinger eller indbetalingskort. Indestående over 300.000 kr. forrentes ikke.
  1. Basiskontoen er for dig, der kun skal bruge en konto, hvor der kan sættes penge ind og hæves igen. Denne kontoform er ikke beregnet til andet. Er du mellem 18 og 29 år, kan vi tilbyde dig vores Ungkoncept. Ønsker du at være helkunde hos os, kan vi tilbyde en række andre transaktionskonti. Basiskontoen har et årligt kontogebyr på 180 kr., der opkræves årligt forud. MasterCard Debit kan tilknyttes. Kontanttransaktioner i kasse koster 25 kr. pr. stk. De første fem stk. pr. måned er dog indeholdt i det årlige gebyr.