Guldgarant

Er du Guldgarant i Sparekassen Bredebro? Så kan vi tilbyde flere kontante fordele i forbindelse med din investering i Sparekassen.

For at være Guldgarant, skal du have et Garantbevis på minimum 20.000,- kr. noteret på dit cpr. nummer.

Her kan du se de fordele, der er ved at være Garant og GuldGarant:

Garantkapital Garant 1t-19t.kr. Guldgarant 20 t.kr og derover
Forrentning af garantbevis ja ja
Maks. indestående på G-konto/Guldgarant-konto* Garantkapital x 10 ubegrænset
Modtager af garantblad ** ja ja
Deltagelse på garantmøde ja ja
Veksling af kontantvaluta gratis gratis
Visa/Dankort årligt gebyr gratis gratis
MasterCard Debit gratis gratis
MasterCard standard u. forsikring gratis gratis
MasterCard Guld/Platin *** listepris 50% rabat
Rabat på dokumentgebyr på
Lån og kreditter
ingen 500,- kr.
Rabat på sagsgebyr på
Totalkredit boligsager
ingen 500,- kr.


* Eks. Garantbevis på 15.000 kr. giver adgang til at indsætte op til 150.000 kr. på G-konto. Du får bedre rente på Guldgarant-kontoen. Se mere i Prisbogen.
** Der omdeles kun ét garantblad pr. husstand
*** Skal bevilges efter normal kreditgodkendelse