Politik for forrentning af garantkapital

Det er vores politik, at den faktiske årlige rente på garantkapitalen tilstræbes fastsat til 3,00 % for 2024.

Den faktiske årlige forrentning af garantkapitalen besluttes en gang årligt i forbindelse med Sparekassens ordinære repræsentantskabsmøde. Repræsentantskabet kan ikke fastsætte en højere forrentning end foreslået eller tiltrådt af bestyrelsen. Forrentning af garantkapitalen vil følger kalenderåret, og renten vil blive tilskrevet efter afholdelse af det ordinære repræsentantskabsmøde det efterfølgende år.

Sparekassens plan for den ønskede årlige forrentning kan fraviges, hvis overskuddet, de frie reserver eller den økonomiske stilling i øvrigt tilsiger dette.

Forrentningspolitikken er fastsat af bestyrelsen og udtrykker bestyrelsens ønske for forrentningen af garantkapitalen. Forrentningspolitikken fastsættes hvert år af bestyrelsen.