Ordreudførelse

Indledning

Når vi i Sparekassen Bredebro udfører din fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med dig, altid i overensstemmelse med Sparekassens opstillede ordreudførelsespolitik.

Hos Sparekassen Bredebro søger vi altid det, efter omstændighederne, bedst mulige resultat for dig, når vi udfører eller videresender fondsordrer. Det er muligt, idet vi tager hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af din ordre (best execution).

Du kan læse vores ordreudførelsespolitik her:

Ordreudførselspolitik

Endvidere kan du på denne side læse de detaljerede betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot:

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot