Ordreudførelse

Indledning

Når vi i Sparekassen Bredebro udfører din fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med dig, altid i overensstemmelse med Sparekassens opstillede ordreudførelsespolitik.

Hos Sparekassen Bredebro søger vi altid det, efter omstændighederne, bedst mulige resultat for dig, når vi udfører eller videresender fondsordrer. Det er muligt, idet vi tager hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af din ordre (best execution).

Du kan læse vores ordreudførelsespolitik her:

Ordreudførselspolitik

Iflg. MiFID forordningen skal vi offentliggøre de 5 største handelsplatforme, vi bruger til at omsætte fonds og andre derivater.

Da vi ikke er selvstændig fondsmægler, har vi derfor kun et pengeinstitut hvor vi omsætter værdipapirer og et pengeinstitut, hvor vi omsætter andre derivater.

Gældende for vores omsætning af alle aktier, obligationer og investeringsforeninger bruger vi handelsstedet Sparekassen Kronjylland i Randers LEI id er 549300DHT635Q5p8J715

Gældende for vores omsætning af alle valutaderivater og råvarederivater bruger vi handelsstedet Spar Nord Bank i Ålborg. LEI id er 529900J35NSHS856UA68

Du kan læse detaljeret her:

RTS 28

Oversigt over detaljer

Endvidere kan du på denne side læse de detaljerede betingelser for opbevaring af værdipapirer i depot:

Vilkår for opbevaring af værdipapirer i depot