Ordreudførelse

Indledning

Når vi i Sparekassen Bredebro udfører din fondsordre, sker det, hvis ikke andet er aftalt med dig, altid i overensstemmelse med Sparekassens opstillede ordreudførelsespolitik.

Hos Sparekassen Bredebro søger vi altid det, efter omstændighederne, bedst mulige resultat for dig, når vi udfører eller videresender fondsordrer. Det er muligt, idet vi tager hensyn til pris, omkostninger, hurtighed, gennemførelses- og afregningssandsynlighed, omfang, art og andre forhold, der er relevante for udførelsen af din ordre (best execution).

Specifikke instrukser fra dig

Hvis der foreligger en specifik instruks fra dig, vil vi i Sparekassen Bredebro udføre ordren efter din instruks.
I den forbindelse vil vi dog gøre opmærksom på, at udførelse af ordrer efter din specifikke instruks kan medføre, at vi i Sparekassen forhindres i at opfylde vores best execution-forpligtelse.

Vigtige faktorer ved fastlæggelsen af best execution

For at opnå best execution tager vi i Sparekassen Bredebro hensyn til alle de faktorer, der sætter os i stand til at levere det bedst mulige resultat for så vidt angår det samlede vederlag, der består af prisen for det finansielle instrument og alle udgifter, som er direkte knyttet til udførelsen af ordren. Faktorer som hurtighed, sandsynligheden for at kunne udføre ordren og afviklingen heraf, ordrens størrelse og art, markedsvirkning og andre implicitte transaktionsomkostninger, gives kun fortrinsstilling over for den umiddelbare pris og de umiddelbare omkostninger, når de medvirker til at opnå det bedst mulige resultat for så vidt angår det samlede vederlag.

Handelssteder

Ved gennemførsel af ordrer i henhold til denne ordreudførelsespolitik, benytter vi i Sparekassen Bredebro en række handelssteder, der muliggør, at vi til stadighed kan opnå det bedst mulige resultat ved udførelsen af kundeordrer. Vi har samlet en komplet liste over vores samarbejdspartnere samt de handelssteder, vi benytter. Du kan se listen på vores hjemmeside: www.sparbredebro.dk.

Udførelse af ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF

For at opnå best execution kan vi i Sparekassen Bredebro vælge at udføre din ordre uden om et reguleret marked eller en MHF. Når du accepterer denne ordreudførelsespolitik, accepterer du således også, at vi i Sparekassen Bredebro kan udføre dine ordrer uden om et reguleret marked eller en MHF.

Samarbejdspartnere

Nedenfor har vi lavet en liste over de værdipapirhandlere, som vi i Sparekassen Bredebro samarbejder med ved udførelse af dine ordrer. Ved eksekvering af din ordre har vi indgået aftale om videresendelse af din ordre til værdipapirhandlere, som har medlemskab af relevante handelssteder. Nedenfor er anført de væsentligste samarbejdspartnere og handelssteder, som vi i Sparekassen Bredebro benytter ved eksekvering af din ordre.

Revurdering af ordreudførelsespolitikken

En gang årligt vurderer Sparekassen, om ordreudførelsespolitikken fungerer efter hensigten. Gør den ikke det, afhjælper vi straks eventuelle mangler. Sparekassen vurderer i den forbindelse også regelmæssigt, om de samarbejdspartnere og handelssteder, der er en del af denne ordreudførelsespolitik, til stadighed er i stand til at give det bedst mulige resultat for dig. For her i Sparekassen er vores kunder i centrum, og derfor arbejder vi konstant på at give dig de bedste forhold og muligheder.

Oversigt over Sparekassen Bredebros væsentligste samarbejdspartnere ved eksekvering af dine fondsordrer:

Aktier

Ved eksekvering af ordrer i aktier samarbejder vi i Sparekassen Bredebro med Sparekassen Kronjylland, som er medlem af OMX, Den Nordiske Børs.

Udenlandske aktier

Ved eksekvering af ordrer i udenlandske aktier samarbejder vi i Sparekassen Bredebro med Sparekassen Kronjylland, der vil udføre handlerne gennem forskellige samarbejdspartnere på de enkelte markeder, men ofte vil de gennemføre handlerne som OTC-handel til gældende børskurs på handelstidspunktet.

Obligationer

Ved eksekvering af ordrer i obligationer samarbejder vi i Sparekassen Bredebro med Sparekassen Kronjylland, som er medlem af OMX, Den Nordiske Børs.

Investeringsforeningsandele

Ved udførelse af ordrer i investeringsforeningsbeviser samarbejder vi i Sparekassen Bredebro med Sparekassen Kronjylland, som er medlem af OMX, Den Nordiske Børs.

(opdateret pr. 20. juli 2015)