Netbankforsikring omfatter alle erhvervskunder i Sparekassen Bredebro uden særskit betaling.

Forsikring dækker alt det, der traditionelt set har været omfattet af en netbankforsikring og meget mere:

  • Tab af penge på virksomhedens konti inkl. kassekredit.
  • Indbrud, der er sket via hacking og via phishing, er nu omfattet.
  • Alle personer med fuldmagt til virksomhedens konti er omfattet.
  • Dækningen omfatter også, når adgangen sker via brug af mobiltelefon og tablets.
  • Endelig dækkes IT omkostninger samt praktisk og juridisk assistance, hvis virksomhedens kundebase er blevet kompromitteret i forbindelse med netbankindbruddet.

Konkret betyder det, at du har følgende forsikringssummer:

  • Ved netbankindbrud på virksomhedens konti er der en årlig forsikringssum på 3.000.000 kr.
  • Hvis virksomhedens kundebase er blevet kompromitteret i forbindelse med netbankindbruddet, er der dækning for IT omkostninger samt praktisk og juridisk assistance op til 1.000 .000 kr. pr. år
  • Der er en selvrisiko på 6.500 kr.
  • For alle kunder i Sparekassen Bredebro er der en samlet forsikringssum på 75.000.000 kr. pr. år.

Hurtig og kompetent kundeservice ved skader
Uanset om der er tale om et klassisk netbankindbrud, eller om der samtidig stjæles kundedata, er det vigtigt, at sagen bliver håndteret hurtigt og professionelt. Alt, du skal gøre i tilfælde af et netbankindbrud, eller mistanke om det, er at ringe til Marsh på telefon 45 95 95 30.
Sku lle det vise sig, at kundedata eller anden persondata er blevet kompromitteret , viderestilles du automatisk til døgnbemandet callcenter med et hold af kompetente IT- og juraeksperter.

Spørgsmål til forsikringen
I tilfælde af fortolkningstvivler det til enhver tid forsikringsbetingelserne, der er gældende. Du kan se forsikringsbetingelserne på de efterfølgende sider.

Har du spørgsmål, du ikke kan finde svaret på i betingelserne, kan du kontakte Marsh & Mclennan Agency A/S, på tlf . 45 95 95 30 eller via e-mail: netbankforsikring@marsh.com.

Her kan du læse alt om Netbankforsikringen, se betingelser og udskrive policen


Download brochure