Sparekassen Løgumklosters Fond blev stiftet den 19. februar 2009 af Sparekassen Løgumkloster i forbindelse med sammenlægningen med Den Jyske Sparekasse. Fondens grundkapital udgør 15 millioner kroner.

Formål

Fondens formål er at yde støtte til almennyttige eller velgørende formål i områderne omkring sparekassens tidligere afdelinger i Løgumkloster, Hellevad, Øster Højst, Bedsted, Tønder, Ravsted, Bolderslev, Tinglev og Rødekro.

Hvad gives der tilskud til?

 • Fritid, idræt og sport
 • Børne- og ungdomsarbejde
 • Musik, teater, kunst og museer
 • Forskning og kulturbevaring
 • Der kan for eksempel søges om tilskud til nyanskaffelser, forbedringer, moderniseringer, særlige arrangementer, bogudgivelser og lignende.

Hvad gives der ikke tilskud til?

 • Privatøkonomiske formål, for eksempel uddannelse, studierejser og støtte til privatøkonomi
 • Den egentlige drift af foreninger og organisationer
 • Erhvervsvirksomheder, offentlige virksomheder, politiske og faglige foreninger
 • Rejser

Hvordan søger du?

Udfyld ansøgningskeamet (download pdf her)

Skemaet kan udfyldes på skærmen og efterfølgende sendes det pr. email sammen med seneste regnskab samt budget og finansieringsplan for det ansøgte projekt til fondens sekretariat på: hsd@sparbredebro.dk
Ansøgningen vil blive behandlet på næstkommende bestyrelsesmøde.
For sent indkomne ansøgninger vil blive behandlet på det efterfølgende møde. Efter at ansøgningen er behandlet, får ansøger meddelelse om bestyrelsens beslutning.
Bestyrelsesmøderne afholdes i 1. og 4. kvartal.

FORMAND
Knud-Ove Hansen
Munkeparken 57
6240 Løgumkloster

NÆSTFORMAND
Otto Jørgensen
Gl. Søndergade 4
6392 Bolderslev

ØVRIGE BESTYRELSESMEDLEMMER
Uwe Matzen
Bjerndrupvej 17a
6240 Løgumkloster

Henning Christiansen
Fasanvej 31
6240 Løgumkloster

Christian Thomsen
Hyndingvej 13
6372 Bylderup-Bov

Mette Albæk Gläser
Slotsgade 18, Møgeltønder
6270 Tønder

Jens Jørgen Nielsen
Kildetoften 21
6780 Skærbæk

REVISOR
DSH-Revision ApS
Storegade 17
6240 Løgumkloster

Hvem og hvornår skal man kontakte?

Seneste frist for ansøgning er til næste runde den 10. september 2024

SPAREKASSEN LØGUMKLOSTERS FOND
Sekretariatet

Sparekassen Bredebro
Storegade 25
6261  Bredebro

Tlf. 73 71 07 25
Mail: hsd@sparbredebro.dk

CVR-nr. 32 09 13 69

Hvad er der tidligere blevet udbetalt tilskud til?

I 2024 har Sparekassen Løgumkloster Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter:

 • Øster Højst Forsamlingshus
 • Løgumkloster Refugium
 • Løgumkloster Højskole
 • Bjerndrup Udviklingsråd
 • Bredebro Frivillige Brandværn
 • Center Royal i Løgumkloster
 • De Danske Forsvarsbrødre
 • Hjordkær U. I F.
 • Tinglev Frivillige Brandværn
 • Løgumkloster Lokalråd
 • Tønder Gymnastikforening

I 2023 har Sparekassen Løgumklosters Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter:

 • Løgum IF
 • Bredebro Idrætscenter
 • Mellerup FDF
 • Ravsted Lokalhistorisk arkiv
 • Ellum Rideklub
 • Slogs Herreds Hus
 • Løgumkloster Kirke
 • Ældresagen i Rødekro
 • Bolderslev Skytteforening
 • Øster Højst Forsamlingshus
 • Den Gamle Biograf i Løgumkloster
 • Løgumkloster Frivillige Brandværn
 • Bedsted Ungdoms- og Idrætsforening
 • Bredebro og Omegns Jagtforening
 • Andelsforeningen i Ravsted
 • Beboerforeningen i Hellevad
 • Børnehuset Blæksprutten
 • Løgumkloster Forsamlingshus
 • Englændertræf Gruppen Løgumkloster
 • Ravsted Forsamlingsgård
 • Vollerup Forsamlingshus
 • Borgerforeningen i Bylderup Bov
 • Ravsted Fritidscenter
 • Ravsted Svømmebad
 • Tinglev Brevdueforening
 • Kong Frederiks d. 9. Klokkespil i Løgumkloster
 • Gert Henriksen Film

I 2022 har Sparekassen Løgumklosters Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter:

 • Sparekasseskovens Jagtforening
 • Tinglev Brandværnsorkester
 • Bent Jessen/Løgumkloster Borgerforening
 • Bedsted Sogns Forsamlingshus
 • Ravsted Frivillige Brandværn
 • Fogderup Byudvalg
 • Ravsted Borgerforening
 • Ravsted Ungdoms- og Fritidsudvalg
 • Klosterspejderne
 • Alslevkro Forsamlingshus
 • Grundejerforening Mølleparken 1
 • Lokalhistorisk Forening for LGKL Kommune
 • Hostrup Forsamlingshus
 • Løgumkloster Handels- og håndværkerforening
 • Diakonien v/Løgumkloster Kirke
 • Løgumkloster Højskole
 • BID Brede Å Lystfiskerforening
 • Rødekro Udviklingsråd
 • Hellevad og Egvad Pensionistforening
 • Masker i Marsken
 • Løgumkloster Lokalråd
 • Tønder Ungdomsbrandværn
 • Uge Forsamlingshus
 • Løgumkloster Klokkeorden
 • Bajstrup Sportsforening
 • Foreningen til bevarelse af Damgaard Mølle
 • Slotsengens Musik
 • Hellevad Idrætsforening
 • Ellum Forsamlingshus
 • Ellum UIF
 • Bolderslev Lokalråd – Kødmandsgruppen
 • Løgumkloster Krolfklub

I 2021 har Sparekassen Løgumkloster Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter

 • Bedsted Rideklub
 • Tinglev Civile Hundeførerforening
 • Vollerup Forsamlingshus
 • Bent Jessen
 • Løgumklosters Vennekreds
 • Rødekro Tennisklub
 • Løgumkloster Lokalråd
 • Deutsche Schule Lügumkloster
 • Bolderslev Forsamlingshus
 • Boldklubben af B1950
 • Grundejerforeningen Mølleparken
 • Løgumkloster Højskole
 • BVU
 • Støtteforeningen for Ravsted Børneunivers
 • Andelsforeningen Ravsted
 • Løjt Kirkeby Idrætsforening
 • Bylderup-Bov Rideklub
 • Beboerforeningen Munkeparken
 • Løgumkloster Borgerforening
 • Høgelsbjerg Grundejerforening
 • Bylderup og Omegns Gymnastikforening
 • Grundejerforeningen Kirkeløkke
 • Løgum IF Bordtennis
 • Bajstrup Sportsforening
 • Løgumkloster Forsamlingshus
 • Lars Meerson Rasmussen
 • Jan-Erik Bøge Jessen
 • FDF Mellerupcentret
 • KFUM Spejderne i Ravsted
 • Slogs Herreds Hus
 • DCH Løgumkloster
 • Løgum Børnegårds Støtteforening
 • Galleri Nexux

I 2020 har Sparekassen Løgumkloster Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter

 • Bolderslev Rideklub
 • Løgumkloster Forsamlingshus
 • Vennekredsen for Richtsens Plejecenter
 • Klosterparkens Vennekreds
 • Hjordkærs Ungdoms- og idrætsforening
 • Bedsted Sogns Forsamlingshus
 • Nørre Løgum og Ellum Lokalråd
 • Løgumkloster og Omegns Gymnastikforening
 • Andelsforeningen Ravsted
 • Løgumkloster Borgerforening

I 2019 har Sparekassen Løgumkloster Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter

 • Samrådet for lokalhistoriske Arkiver i Aabenraa Kommune
 • Kliplev Dartklub
 • Klosterparkens Vennekreds
 • Bajstrup Sportsforening
 • Bjolderup Sogns Handel- og Håndværkerforening
 • Museet Holmen
 • Nr. Hostrup Ungdomsforening
 • Løgumkloster Ringriderforening
 • Forfatter Poul-Erik Thomsen
 • Rødekro Tennisklub
 • Slogs Herreds Hus
 • TSV Løgumkloster/Løgumkloster E-sport

I 2018 har Sparekassen Løgumkloster Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter

 • Løgumkloster Vokalensemble
 • Markledets Børnehave
 • Kloster Mærken
 • KFUM Spejderne
 • Løgumkloster Borgerforening
 • Ravsted Forsamlingsgård
 • Nørre Løgum Sogneforening
 • Grundejerforeningen Kirkeløkke
 • Løgum IF Tennis Afd.
 • BVU Håndbold
 • Løgumkloster Krolfklub

I 2017 har Sparekassen Løgumkloster Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter

 • Lindevangs Vennekreds
 • Bolderslev Lokalråd
 • Slogs Herres Hus, Bylderup
 • Løgumkloster Forsamlingshus
 • Senior Sjov Bedsted
 • Bolderslev Missionshus
 • Rødekro Udviklingsråd
 • SC Saxburg-Bülderup
 • Nr. Løgum Sogneforening
 • Ravsted FritidsCenter
 • Klosterparkens Vennekreds
 • Løgumkloster Skakklub
 • Tinglev IF, Fodbold & Håndbold afd.

I 2016 har Sparekassen Løgumkloster Fond givet tilsagn om støtte til følgende lokale aktiviteter

 • Opera på Grænsen
 • Bedsted Rideklub
 • Kunsten at redde liv, Løgumkloster
 • Løgumkloster Brevdue Forening
 • Tinglev Brandværnsorkester
 • Vollerup Forsamlingshus
 • Markedsudvalget i Bolderslev
 • Dansk politihundeforening Tønder afdeling
 • Bolderslev Forsamlingshus
 • Løgumkloster Cykelklub
 • Kniplingsfestival i Tønder
 • Bovlund Forsamlingshus
 • Bolderslev Lokalråd
 • Munkeparkens Beboerforening
 • Pfarbezirk og Sozialdienst - fælles
 • Støtteforeningen for Ravsted Børneunivers