Håndtering af interessekonflikter

I henhold til bekendtgørelse om de organisatoriske krav til og betingelserne for drift af virksomhed som værdipapirhandler § 16, skal Sparekassen Bredebro have en skriftlig politik vedrørende interesse­konflikter, som:
1) identificerer, hvilke forhold der udgør eller kan føre til en interessekonflikt. En interessekonflikt er en alvorlig sag, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere kunders interesser skades.

2) fastsætter procedurer og foranstaltninger til håndtering af sådanne konflikter.

Hos Sparekassen Bredebro har vi identificeret følgende forhold, der udgør eller kan føre til en interessekonflikt, som medfører en væsentlig risiko for, at en eller flere af vores kunders interesser skades:

  • Hvor en medarbejder i Sparekassen personligt indgår i en transaktion om et værdipapir, i hvilket en af Sparekassens kunder har interesser
  • Hvor Sparekassen modtager betalinger fra tredjemand, der kan resultere i en interesse­konflikt mellem pengeinstituttet og Sparekassens kunder

I Sparekassen Bredebro har vi udarbejdet en række retningslinjer og forretningsgange til at håndtere identificerede interessekonflikter. Med disse retningslinjer sikrer vi, at der er klare regler for, hvordan:

  • Fortrolig viden kun bliver tilgængelig for de personer, som har et legitimt behov for denne viden
  • Medarbejdere, der yder investeringsrådgivning til Sparekassens kunder, må erhverve, udstede eller handle med finansielle instrumenter
  • Medarbejdere, der foretager handel med værdipapirer til Sparekassens egenbeholdning, kan inddrages i handel med kundernes værdipapirer

(opdateret pr. 01.11.2007)