Garant

Vil du have indflydelse på din lokale Sparekasse, vil du have et godt afkast af din investering eller kan du se fordelen i at have et lokalt pengeinstitut i din nærhed, som giver støtte til mange af de aktiviteter, der findes i vores område? Ja fordelene er mange ved at være garant hos os.
Bliv garant og høst alle fordelene.