TPP - Third Party Provider

Jævnfør reglerne i PSD2-direktivet skal TPP kunne henvende sig til et pengeinstitut og få adgang til løsningen.

Vi gør dog opmærksom på, at du ifølge loven i forvejen skal være godkendt af Finanstilsynet som tredjepartsleverandør, for at vi kan give dig adgang til betalingskonti og –tjenester. Du kan søge om godkendelse på www.finanstilsynet.dk. 

Vi har i samarbejde med vores datacentral SDC A/S åbnet adgang til et website, der indholder følgende:

  • beskrivelse af adgangsproces for at kunne anvende testsystem, få dokumentation og få adgang til produktionssystem
  • FAQ og kontakt til supportfunktion.

Adressen til internet-siden er:

http://sdcinfo.dk/tpp/

TPP kan her læse mere og henvende sig til SDC’s support for at blive indrulleret (”on-boardet”).

Har TPP i øvrigt udfordringer med at interface til SDC, varetages denne support på SDC. Der vil være instruktioner om dette på den onboarding-siden.