Kontakt til den klageansvarlige

Er der noget, du vil klage over?

Vi vil gerne give vores kunder den bedste rådgivning og yde en rigtig god service. Vi lytter til dine ønsker og planer og tager udgangspunkt i dem, når vi rådgiver dig.

Hvis du mener, vi har lavet en fejl, er det vigtigt, at vi får rettet op på den. Hurtigst muligt. Derfor er det en god idé at kontakte din rådgiver, hvis du ikke er tilfreds. Så kan I sammen prøve at løse dit problem.

Er du ikke tilfreds med det svar, du får, så kan du kontakte sparekassedirektør Keld Riddersholm Nielsen, der er Sparekassens klageansvarlige ifølge ’Bekendtgørelse om en klageansvarlig i finansielle virksomheder’.

Du skal skrive til Sparekassen Bredebro, att.: Keld Riddersholm Nielsen, Storegade 25, 6261 Bredebro. Du kan også sende din klage på mail til krn@sparbredebro.dk.
Du vil derefter høre fra os så hurtigt som muligt.

Er du ikke tilfreds med vores klagebehandling, kan du vælge at indbringe din klage for Pengeinstitutankenævnet, Amaliegade 8B, 2.sal, tlf. 35436333 eller via www.fanke.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af klage over en ydelse købt online. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land.

Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr.

Ved indgivelse af en klage skal du angive Sparekassens mailadresse: spkmail@sparbredebro.dk