Tag del i beslutningerne

Som garant er du medejer i Sparekassen, hvilket betyder, at du har indflydelse på din lokale Sparekasse. Du har fx stemmeret i forhold til indskudt garantkapital, når Sparekassens repræsentantskab skal vælges. Det betyder, at din stemme bliver hørt, og at du har indflydelse på beslutningerne. Du har én stemme pr. kr. 1.000,- garantkapital – du har dog max. 20 stemmer.

Indskud på garantkapitalbeviset er ansvarlig kapital, og for dette beløb er du med til at hæfte for Sparekassens forpligtelser. Dit årlige udbytte (forrentning) vedtages af repræsentantskabet og udbetales én gang årligt. Læs mere herom ovenfor i Forrentning af garantkapital og Politik for forrentning.

Alle, som er kunde her i Sparekassen Bredebro, har ret til at indtræde som Garant mod indbetaling af mindst kr. 1.000,- garantkapital. Garantkapital kan indskydes som frie midler eller tilknyttes en pensionsopsparing.

Indløsning af garantkapitalbeviser skal, ifølge vedtægterne, godkendes af Sparekassens bestyrelse.

Med garantkapital får du en solid investering i lokalsamfundet og mulighed en lang række fordele. Se mere under garantfordele.