Medlemmer af Sparekassens repræsentantskab

Der er valgt 60 medlemmer til repræsentantskabet gældende fra 1. januar 2017.

SE BILLEDER AF REPRÆSENTANTSKABET

Sparekassens repræsentantskab er: 

rep

Leif Abild-Jensen
Allan T. Andersen
Elsebeth Bjerre Bay
Brian E. Bech
Søren Beck
Ole Stenrøjl Bleeg
Gunnar Bohlbro
Jens Brodersen
Henning Christensen
Mogens Christensen
Morten Christensen
Claus Christiansen
Gert Christiansen
Christian Degn Clausen
Mikkel S. Clausen
Søren Clausen
Søren Degn Clausen
Claus Dahlmann
Helle Dahlmann

Jan Dahlmann
Hans W. Davidsen
Otto Eichner
Jens Fogtmann
Flemming A. Gjelstrup
Bent Robert Halwas
Kresten Hansen
Søren Hansen
Marcel van den Hengel
Birgit Hermann
Søren Hermann
Niels Høyer
Annika Luff Jensen
Gunnar Jensen
Liv Øvlisen Brun Jensen
Niels Johannesen
Merete Jordt
Hans Lindholm
Preben Linnet
Aksel Lund

Christian Marcussen
Simon Mikkelsen
Kjeld Mortensen
Hans Jørgen Møller
Tove Møller
Lars Nauheimer
Palle Overby
Peter N. Petersen
Carsten Rahr
Anders Rosenkvist
Lars Rytter
Henning H. Schmidt
Henrik Schmidt
Luise Duhn Sextus
Hans Peder Sjursen
Jørgen Solgaard
Carl Wede
Anne Marie Winther
Jens I. Winther
Karsten Woller