Sponsorpolitik

For at underbygge vores ønske om at være lokalt engageret indgår Sparekassen Bredebro i et positivt gensidigt samarbejde med foreninger og klubber, der virker i Sparekassens markedsområde. Vores sponsorstøtte ydes efter noget for noget princippet. Vi støtter dem, der støtter os...

Hvad kan Sparekassen Bredebro bidrage med?

 • Tegning af annoncer i klubblade og programmer
 • Uddeling af præmier og gevinster
 • Kontante tilskud og reklameartikler
 • Tilbud om at lægge dine brochurer frem
 • Bruge Sparekassens ekspeditionslokaler som udstillingsrum

Hvad kan vores samarbejdspartnere bidrage med?

 • Henvisning af kundeemner til Sparekassen
 • Arbejdskraft f.eks. omdeling af direct mail, kalendere m.m.
 • Omtale/artikler og annoncer i dit klubblad
 • Indstik i dit klubblad
 • Brug af reklameartikler med Sparekassens navn
 • Sparekassens bomærke på plakater og avisannoncer
 • Tryk på tøj til medlemmer, trænere, spillere
 • Omtale/foto i pressen ved særlige begivenheder
 • Streamers på biler med Sparekassens logo

Det støtter vi helst ikke:

 • Foreninger og klubber med hjemsted uden for Sparekassens markedsområde
 • Politiske og religiøse foreninger og klubber
 • Formål som moralsk eller etisk kan anfægte Sparekassens omdømme
 • Skole- lejrophold, studierejser, fester og lignende
 • Foreninger/klubber, der allerede nu har et nært samarbejde med et andet pengeinstitut