Repræsentantskabsmøde i Sparekassen Bredebro

Blev afholdt den 21. marts 2024, hvor regnskabet for 2023 blev godkendt.

Der var valg til bestyrelsen, hvor Gert Christiansen og Niels Johannesen var på valg.

Niels Johannesen modtog gerne genvalg.

Gert Christiansen ønskede ikke at stille op igen.

Niels Johannesen blev genvalgt.

Nyvalgt blev Allan T. Andersen, Bredebro.