Sparekassen Bredebro – Årsrapport 2023

Sparekassen har i 2023 opnået et tilfredsstillende resultat på 37,0 mio. kr. før skat.

Se mere under siderne med regnskab eller klik her for at se selve regnskabet.

Regnskabsåret 2023 i hovedpunkter:

• Sparekassen kom ud af 2023 med et tilfredsstillende resultat på 37.0 mio. kr. før skat.
• 2023 er første hele regnskabsår med de nye afdelinger i Løgumkloster og Tinglev.
• Ledelsesmæssigt skøn er øget med 11 mio. kr. til 20 mio. kr.
• Netto rente- og gebyrindtægter stiger med kr. 56.1 mio. til 134.0 mio. kr.
• Omkostninger er øget med 24.5 mio. kr. til i alt 79.6 mio. kr.
• Udlån er forøget med 93.9 mio. kr. til 999.5 mio. kr.
• Udlån og garantier er fordelt med 48,2% privat- og 51,8% erhvervskunder.
• Udlån og garantier til landbrugskunder udgør 27,9%.
• Indlån – incl. puljeordninger – udgør 2.591.9 mio. kr.
• Egenkapital og efterstillet kapital er forøget med 37.6 mio. kr. til 304.7 mio. kr.
• Likviditeten (LCR-procenten) udgør 902%, mod lovens krav på 100%.
• Sparekassens individuelle solvensbehov er opgjort til 10,7%.
• Kapitalprocenten udgør 28,9% og den kapitalmæssige overdækning efter fradrag af
bufferkrav og NEP-tillæg udgør 8,7%.