Sparekassen Bredebro: Halvårsregnskab 2023

Hovedpunkter i halvårsregnskabet 2023:

•Sparekassen kom ud af 1. halvår med et tilfredsstillende resultat på 13,9 mio. kr. før skat mod 1,1 mio. kr. pr. 30.06 2022
• Resultatet er efter en større éngangsudgift til IT i forbindelse med konvertering af de to tilkøbte afdelinger til Sparekassens IT-platform.
• Ledelsesmæssigt skøn på nedskrivninger er samtidigt øget med 6 mio. kr. til 15 mio. kr.
• Netto rente- og gebyrindtægter stiger med kr. 26,4 mio. til 62,1 mio. kr.
• Omkostninger er øget med 13,2mio. kr. til i alt 38,3 mio. kr. incl. IT-udgiften til konverteringen.
• Udlån er siden 31.12 2022 forøget med 17,7 mio. kr. til 923,3 mio. kr.
• Udlån og garantier er fordelt med 50% privat- og 50% erhvervskunder.
• Udlån og garantier til landbrugskunder udgør 25,2%.
• Indlån incl. puljeordninger udgør 2.437,2 mio. kr. mod 2.438,9 mio. kr. pr. 31.12 2022
• Egenkapital og efterstillet kapital er siden 31.12 2022 forøget med 10,7 mio. kr. til 277,8 mio. kr.
• Likviditeten (LCR-procenten) udgør 939%, mod lovens krav på 100%.
• Sparekassens individuelle solvensbehov er opgjort til 10,67%.
• Kapitalprocenten udgør 27,34% og den kapitalmæssige overdækning efter fradragaf bufferkrav og NEP-tillæg udgør 7,17%.

Læs det detaljerede regnskab her.